Vilka är farorna med att stoppa Advair användning

? Stoppa läkemedel orsakar ibland problem . Advair är en medicin som kombinerar två droger : en steroid för att minska inflammation i lungorna och en bronkdilaterande som låter mer luft i lungorna . Det används främst för patienter med astma , men har godkänts för användning med kroniskt obstruktiv lungsjukdom ( KOL ) . Bronkdilaterare

Stoppa en bronkdilaterare orsakar inte några biverkningar på grund av medicinering tillbakadragande . Det enda resultatet är att luftrören inte vidgas och ditt tillstånd kan förvärras .
Steroider

Advair innehåller en steroid . Stoppa steroider kan orsaka akut adrenal kris , eftersom din kropp är beroende av drogen för att göra nödvändiga steroider . Däremot behöver inhalationssteroider tagna vid normal dosering vanligtvis inte orsaka komplikationer . Om du tar en högre än normal dosering , är det nödvändigt att rådgöra med din läkare om gradvis stoppa medicinering .
Produktinformation

GlaxoSmithKline varnar för att stoppa normal användning av Advair plötsligt kan leda till symtom förvärras och användare bör diskutera med sin läkare först stoppar .

Överväganden

Advair har många biverkningar . Använd den endast om din läkare bedömer att andra läkemedel inte tillräckligt kontrollerar ditt tillstånd .
Varning

Trots Advair minskar frekvensen av astmaattacker , har det varit kopplat till ökat antal dödsfall på grund av mer allvarliga attacker när de inträffar . Om stoppa Advair plötsligt hålla en räddning inhalator till hands ifall ditt tillstånd försämras . Addera