Varför är journalsystem Dokumentation Så kritisk i förhållande till Diagnostic Coding

? Diagnostisk kodning är en process genom vilken beskrivningar i journaler omvandlas till en numerisk kod för registerhållning och fakturering. Noggrann dokumentation är avgörande för diagnostisk kodning - en nödvändig del av en medicinsk praxis . Historia

Diagnostisk kodning kom från behovet av att standardisera och klassificera den terminologi som används av läkare vid diagnostisering av sjukdomar och symptom , enligt Colorado Institutionen för folkhälsa och miljö . År 1900 var det första internationella sjukdomsklassifikationen utvecklats i Europa . Ytterligare klassificering infördes 1966 då American Medical Association släppt den nuvarande förfarande terminologi , som klassificerar tester och behandlingar .
Noggrannhet

Dokumentation är grunden för kodning . Ofullständig dokumentation kan resultera i ett försäkringsbolag vägrat ersätta för ett test eller tjänst som utförts. Medicinsk kodare kan arbeta med läkare för att underlätta medicinsk fakturering och registrering . Patientens post måste ha uttryckligt underlag för en medicinsk kodare för att tilldela specifika diagnoskoder.
Utbildning

Kraven i journalen dokumentation relaterad till diagnoskodning kan vara komplicerat. Grundutbildning och repetitionskurser kommer att hjälpa läkare och kodare föra korrekta journaler och kod på rätt sätt . Addera